Een baby'tje, neem het eens in gedachte. Zo'n perfect wezentje, fysiek en mentaal nog ongerept. En in het bezit van alles wat nodig is om zich optimaal te ontwikkelen. Vergelijk het met een zaadje dat kan uitgroeien tot een enorme boom. 

 

De opvoeders sturen het kind gaandeweg in de richting van aangepast burgerschap. Normen en waarden worden aangeleerd zonder dat het kind al in de gelegenheid is om zich af te vragen of die wel bij hem passen. 

Deels is dat prima; het kind moet overleven in een omgeving die eisen aan hem stelt.

 

Helaas lijkt het kind tegelijk veel van zijn originele vermogens en capaciteiten, zijn authentieke kwaliteiten en krachten te verliezen. Het is zich daar niet bewust van en doet vooral wat van hem verwacht wordt. Met trots zelfs.

Dit scenario is ons allemaal overkomen; we zijn onderweg onze oorspronkelijke route kwijtgeraakt.

 

En dan komt dat moment dat je je daar bewust van wordt:

  • doe ik wat bij me past; volg ik echt mijn hart?
  • zien anderen me zoals ik ben; hoe zie ik mezelf? 
  • ken ik mijn eigen verlangens en wat wil ik bereiken?
  • hoe vind ik een balans tussen aanpassen en eigen invulling?

Het wordt tijd om stil te staan bij jouw route door het leven. Levensloop counseling, gebaseerd op de Levensloop Cirkel, is een onderzoekende en vooral creatieve methode van enerzijds reflectie en anderzijds vragen en opdrachten.

Je gaat jouw vragen onderzoeken en ook zelf formuleren waardoor jouw route weer zichtbaar wordt. Een route die bij je past en waar je gelukkig van wordt.

 

Je leert hoe je met je twijfels en dilemma's om kunt gaan. Zodat je in het vervolg autonoom je keuzes kunt maken in het leven. Het resultaat is een leven waar je zelf de regie over hebt.

 

Wil je meer informatie? Neem contact op.