Centraal in de gesprekken staat het hebben van de eigen regie over de laatste fase van je leven. De kwaliteit van de beslissingen die genomen mogen worden. En de waardige manier waarop je eventueel zelf het levenseinde wilt regisseren.

Deze counseling gesprekken zijn vaak uniek; de counselor is nogal eens de enige met wie je op deze manier over het levenseinde kunt spreken.

 

Omdat de uitgangspunten vanaf de start helder zijn, zul je vrijheid en ruimte ervaren om je gedachten en wensen uit te spreken. Dat maakt de situatie concreet en toetsbaar voor jezelf. Wat het resultaat ook zal zijn.

 

Het is van belang dat je op tijd nadenkt over de laatste fase in je leven. Het komt nogal eens voor dat mensen die vanuit eigen regie willen handelen te laat zijn om vanuit diezelfde eigen regie voorbereidingen te treffen. Immers, zolang waardige levensbeëindiging vanuit eigen regie in de maatschappij nog niet volwaardig ondersteund wordt (in welke vorm dan ook), zolang zijn de mogelijkheden beperkt en de stappen soms complex.

 

Ook als jonger mens kom je soms in de situatie terecht dat je een doodswens wilt bespreken om vanuit de reflectie van het gesprek weloverwogen te kiezen. Want hoe voltooid is je leven in deze vorm en hoe onderzoek je of er nog perspectief is voor een verandering naar een passender leven? Lastige dilemma's die een non-directieve gesprekspartner vragen om tot zuivere keuzes te komen.

 

Kijk op  www.levenseindecounseling.com voor verdere informatie. Of neem contact op.